Medarbeidere i Økonomi og konsulentservice AS


Vi ønsker å være en god samarbeidspartner for våre kunder. Vi vil bistå våre bedrifter med en god dialog og ikke minst levere gode rapporter slik at de kan ha det verktøy de trenger til å oppfylle sine økonomiske målsetninger.

Vi oppdaterer vår kompetanse jevnlig gjennom kurs og seminarer, og videreutdanner de ansatte for å kunne møte stadig nye krav til kunnskap innen emner og fagområder. Vi arbeider kontinuerlig for effektiv og rasjonell drift, og har bygd opp gode dokumentasjonsrutiner for det arbeid vi gjør. Dette er med på å sikre deg som kunde en god kvalitet på regnskapet.

Ansatte

Peer Veiby

Leder Ecit Norge/Daglig leder


Stine Snellingen

Kontorleder/Partner

Ansatt 1. juni 1996

stine@okons.no


Birger Larsen

Bedriftsrådgiver

Autorisert regnskapsfører
Ansatt 18. mai 1988

birger@okons.no


Line Morstad Hagen

Regnskapsfører

Ansatt 1. mars 2016

line@okons.no

Bodil Østby

Regnskapsfører

Ansatt 6. august 2018
bodil@okons.no


Eli Knudsen

Regnskapsfører

Ansatt 14. desember 1998
eli@okons.no


Camilla Dihle

Autorisert Regnskapsfører

Ansatt 1. oktober 2017

camilla@okons.no


Anette Østby

Regnskapsfører

Ansatt 1. desember 2018

anette@okons.no