Priser

Den generelle timeprisen på regnskapsføring, fakturering, lønns- og personalarbeid, offentlige innberetninger av merverdiavgift, skatt og arbeidsgiveravgift er kr 705,- gjeldende fra 1.1.2018.

Bedrifts- og skatterådgivning, utarbeidelse av låne/leieavtaler, deltagelse på styremøter og annen rådgivning medfører en timepris på kr 1 000.

Priser sammenstillingsoppgave og aksjonærregisteroppgaver for 2017(utført i 2018)

Sammenstillingsoppgaver

1 ansatte kr 1 900,-

2 ansatte kr 2 000,-

3 ansatte kr 2 100,-

4 ansatte kr 2 200,-

5 ansatte kr 2 400,-

6 ansatte kr 2 500,-

7 ansatte kr 2 600,-

8 ansatte kr 2 700,-

9 ansatte kr 2 800,-

10 ansatte kr 3 000,-

11 ansatte kr 3 100,-

12 ansatte kr 3 200,-

13 ansatte kr 3 300,-

14 ansatte kr 3 400,-

15 ansatte kr 3 500,-

Forholdsmessig prising utover dette.


Aksjonærregisteroppgaver

1 aksjonær kr 2 000,-

2 aksjonærer kr 2 100,-

3 aksjonærer kr 2 200-

4 aksjonærer kr 2 300,-

5 aksjonærer kr 2 400,-

Økes med kr.100 pr.aksjonær


RF-1321 Rapportering av ENK til Altinn

1 kr 1 700,-

2 kr 1 900,-

3 kr 2 100,-

4 kr 2 300,-

5 kr 2 500,-

Økes med kr 200,- pr ENK.


Registrering i Brønnøysund

Enkeltpersonforetak kr 2 400,-

Enkelt aksjeselskap kr 4 200,-

Enkelt aksjeselskap u/revisor, etter avtale

Mer kompliserte AS,etter avtale


Utarbeidelse forslag styrets årsberetning/generalforsamlingsprotokoller

Nivå 1 (svært enkle) kr 2 400,-

Nivå 2 (enkle) kr 3 000,-

Nivå 3 (noe mer arbeid) kr 3 600,-

Mer kompliserte etter avtale


Utarbeidelse ligningspapirer/årsregnskap

Årsoppgjør/selvangivelse ENK og AS

Nivå 1 - kr 3 600,-

Nivå 2 - kr 4 500,-

Nivå 3 - kr 5 500,-

Nivå 4 - kr 6 500,-

AS - utarbeidelse av årsregnskap med noter

Nivå 1 - kr 3 600,-

Nivå 2 - kr 4 500,-

Nivå 3 - kr 5 500,-

Nivå 4 - kr 6 500,-

Mer komplekse og tidkrevende etter avtale