Våre Tjenester

Vi bistår bl.a følgende tjenester:

 • Regnskapsføring
 • Fakturering
 • HR/Personal/ lønn
 • Time- / prosjekt- /avdelingsregnskap
 • Oppstart/nyregistrering av virksomhet
 • Bistand med styrearbeid
 • Omdannelse av ENK
 • Selvangivelser privatkunder
 • Selvangivelse og årsoppgjør næringsdrivende
 • Ligningspapirer og årsregnskap for selskaper
 • Økonomisk rådgivning
 • Overdragelse av bedrifter
 • Vurdering av selskapsform og annen bedriftsrådgivning